Notaris de Guàrdia
Notaris de guàrdia

Durant els dies festius, existirà un notari de guàrdia en les tres capitals: Castelló, València i Alacant.

  • Castelló: Només per a casos urgents i fora d'hores de despatx.
  • València: Per a casos d'urgència i sempre en hores habituals de despatx.
  • Alacant: Dissabtes. no festius, de 9:00 a 13:00.

Pel que fa a les ciutats de València i Alacant, per a contactar amb el notari de guàrdia, a més dels telèfons habituals de la notaria, podrà fer-se ús dels respectius telèfon mòbils:

  • València: 629.271.936
  • Alacant: 629.778.548


DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA,
SE SUSPENDEN HASTA NUEVO AVISO
LAS GUARDIAS NOTARIALES.


A CAUSA DE L'ESTAT D'ALARMA,
SE SUSPENEN FINS A UN ALTRE AVÍS
LES GUÀRDIES NOTARIALS.


Tria el teu notari