Afectacions COVID-19
Afectacions COVID-19

Tots els notaris de la Comunitat Valenciana estan oberts al públic a excepció de les notaries de:

Alacant

 • En Francisco Javier Garach Aguado i En José Perfecto Verdú Beltrán, a Alacant.
  Notaria substituïda per En Antonio Luis Mira Cantó.
 • En José Ramón Rius Mestre, a Benidorm.
  Notaria substituïda per En Juan Antonio Martín Carvajal.
 • En Luís Fernando Salvador Campdera, a Mutxamiel.
  Notaria substituïda por Na Isabel María Mayordomo Fuentes (Sant Joan d'Alacant).

València

 • En Juan Bover Belenguer i En César Belda Casanova, a València.
  Notaria substituïda per En Simeón Ribelles Durá.
 • En Enrique Martí Sánchez de León, a Ontinyent.
  Notaria substituïda per En Enrique Valles Amores.
 • En Manuel Rius Verdú, a Burjassot.
  Notaria substituïda per En Francisco Cantos viñals (València).

L'operativitat de les notaries queda supeditada al que s'estableix en la Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 15 de març de 2020, sobre l'adopció de mesures que garanteixin l'adequada prestació del servei públic notarial.

Abans d'acudir a una notaria sol·liciti cita prèviament.

Els recordem que de conformitat en el que s'estableix en les Disposició Addicional Segona i Tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queden en suspens els terminis processals i administratius.

Tria el teu notari