Delegats de districte

El territori de la Comunitat Valenciana , per a una millor organització i atenció a les necessitats dels usuaris , es troba dividit en circumscripcions territorials anomenades Districtes . Al capdavant de cada un d'ells la Junta Directiva designa un delegat i un seguit de subdelegats com a representants seus.

Si desitja tenir coneixement dels Districtes i dels notaris que exerceixen com delegats i subdelegats a cada un d'ells, seleccioneu la població a consultar:

Cercar