Notícies
Tornar

Fullet notarial d'accions sobre la vida en parella a la Comunitat

El Consell General del Notariat elabora esta nota de premsa on indica l'activitat notarial a la Comunitat Valenciana respecte a accions relacionades amb la vida en parella: bé bodes, divorcis o capitulacions matrimonials. Les dades són fins a desembre de 2016.

/liferay/image/image_gallery?uuid=a64d7d0e-fe62-4f73-ae0e-e65dae807464&groupId=11601941&t=1500398772374

Segons manifesta Francisco Cantos, degà del Col·legi Notarial de València: "En el règim de ganancials, es consideren privatius els béns que ja es tenien de fadrins i els que durant la vigència del mateix cada un rep a títol gratuït com a herències i donacions, així com els que adquirix, per mitjà de contraprestació d'altres privatius".

Punxa ací per a conéixer el fullet que el Consell General del Notariat ha preparat sobre les accions notarials en materia de vida en parellaVeus relacionades

  • No existeixen veus relacionades