Notícies
Tornar

Reconeixement de la labor de la Notaria Militar en missions a l'exterior

Representants de les Forces Armades en la Comunitat visiten el Col·legi Notarial de València i li entreguen al Degà una rèplica del Segell utilitzat en la missió espanyola a Afganistan

/liferay/image/image_gallery?uuid=8d6abd7b-4959-40de-9fa4-ffaad81c4d0f&groupId=11601941&t=1520067806928
El cap del Quarter General Terrestre d'Alta Disponibilitat, el tinent general Francisco José Gan Pampols, firmant en el llibre d'honor del Col·legi Notarial de València, junt amb el degà del Col·legi Notarial de València, Francisco Cantos Viñals (a la seua dta) i el delegat de defensa a la Comunitat Valenciana, el coronel Rafael Morenza Tato (a la seua esq)

 

 

El Col·legi Notarial de València ha rebut al cap del Quarter General Terrestre d'Alta Disponibilitat, el tinent general Francisco José Gan Pampols i al delegat de defensa a la Comunitat Valenciana, coronel Rafael Morenza Tato.

Durant el recorregut per les diferents estades nobles de l'actual seu col·legial, construïda en 1883, el Tinent General ha firmat en el llibre d'honor d'este col·legi que es troba documentat de forma ininterrompuda des de 1.283, sent el més antic d'Espanya.

Amb esta trobada, el Col·legi Notarial de València vol reconéixer la important labor que realitza la Notaria Militar en les missions que les nostres Forces Armades desenrotllen fora de les nostres fronteres on no pot arribar el notari com a fedatari públic per a proporcionar als ciutadans seguretat jurídica per mitjà d'escriptura pública.

I és que els militars en missions necessiten que la seua 'vida jurídica' prosseguisca amb normalitat durant els mesos que passen fora de les seues cases, a l'hora de poder fer un testament, un poder, o firmar un altre tipus de document notarial.

Este auxili notarial va ser creat a mitat de segle XX, facultant l'Interventor Militar destacat en el corresponent contingent, a autoritzar qualsevol classe d'actes o contractes que requerisquen intervenció notarial. Una figura que amb els més de 2600 militars desplegats actualment en 15 missions en l'exterior es fa necessària.

Com a mostra de col·laboració i bon enteniment entre servicis públics, en concret a la funció notarial, el comandant interventor Jesús de Salvador i Cerdán, responsable de la Notaria Militar en la Comunitat, va fer entrega al degà del Col·legi Notarial de València, Francisco Cantos, d'un segell, com l'utilitzat en la missió espanyola a Afganistan pels interventors en la seua funció notarial, consistent en un casquet de munició inutilitzat.

En la seua intervenció, de Salvador va recordar el seu treball com a fedatari militar en el contingent espanyol d'Herat on va ajudar molts companys a realitzar poders o testaments." Entre les múltiples i variades experiències personals i professionals que vaig experimentar a Afganistan, va ser l'exercici de la Fe Pública la que em va deixar empremta, perquè a més de la satisfacció professional d'exercir-la, en el personal vaig descobrir la labor social del notari a l'hora d'ajudar a redactar les últimes voluntats del testador, ja que descobrixen davant del fedatari els seus secrets més íntims", va assegurar.

Per la seua banda, el delegat de Defensa a la Comunitat Valenciana, el coronel Rafael Morenza, també va voler exalçar la figura del notari públic com a garant de la seguretat jurídica i va animar a explorar futurs àmbits de col·laboració. Tal com va indicar als notaris presents, "volem ajudar-vos en el món digital notarial per a evitar atacs, aportant al notariat tota la nostra informació de ciberdefensa".

Al seu torn, el degà del Col·legi Notarial de València va entregar al Tinent General un record commemoratiu de l'acte i en el seu discurs va analitzar les semblances d'ambdós col·lectius que "posen el comptador social a zero, arribant tant a l'exèrcit com al notariat persones dels estrats més humils que aconseguixen les més altes responsabilitats amb el propòsit d'ajudar i protegir a la societat". I és que per a Cantells, "els representants de les forces armades oferixen a la població seguretat de primer grau i sobre ella els notaris constituïm la seguretat de segon grau, garantint al ciutadà la seguretat jurídica preventiva necessària en totes les transaccions per mitjà de document públic".

El general, Francisco José Gan Pampols, va ser l'encarregat de tancar el torn d'intervencions, donant les gràcies al Col·legi Notarial de València pel seu recepció i per reconéixer el treball dels militars com a fedataris públics en missions en l'estranger, manifestant a més el seu interés a col·laborar amb el món notarial per a continuar millorant el servici que presten a la societat.

El degà del Col·legi Notarial de València, Francisco Cantos, ha rebut a la representació militar junt amb els membres notarials de la seua Junta Directiva, així com del director de l'Institut Valencià d'Estudis Notarials, Juan Montero-Ríos; del director de l'Institut Notarial Valencià de Tecnologia i secretari de la Fundació Notarial per a la Mediació i l'Arbitratge "Solutio Litis&" del Col·legi Notarial de València, Eduardo García Parra; a més dels anteriors degans, Cèsar Belda i Joaquín Borrell  • Imagenes
Estás viendo del 1 al 9 de 19 registros.   Siguiente

Veus relacionades

  • No existeixen veus relacionades