Notícies
Tornar

Jornada sobre Reglaments Europeus de Règim Econòmic Matrimonial

El Col·legi Notarial de València ha participat en les Jornades del Col·legi d'Advocats de València sobre els Nous Reglaments Europeus, 1103/2016 i 1104/2016, en matèria de Règim Econòmic Matrimonial i els efectes patrimonials de les unions registrades. En concret, el censor 1r de la Junta Directiva del Col·legi Notarial de València, Ubaldo Nieto, ha participat en la inauguració, al costat del degà de la Facultat de Dret de la Universitat de València, Javier Palao; del registrador de la propietat, Jorge López; i el diputat 4t de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats, Ramón Igual. El notari d'Alacant, Antonio Ripoll, ha participat en l'última taula redona del dia per a parlar de la importància de fer capítols matrimonials.

Inauguració de la jornada amb la participació del notari de València i censor 1r de la Junta Directiva, Ubaldo Nieto; al costat del representant de l'ICAV, Ramón Igual; al degà de la Facultat de Dret de la UV, Javier Palao; i al registrador de la propietat, Jorge López
Inauguració de la jornada amb la participació del notari de València i censor 1r de la Junta Directiva, Ubaldo Nieto; al costat del representant de l'ICAV, Ramón Igual; al degà de la Facultat de Dret de la UV, Javier Palao; i al registrador de la propietat, Jorge López


En la seua intervenció, Ubaldo Nieto es va centrar en l'estructura i contingut d'aquests reglaments que entraran en vigor el 29 de gener d'enguany, destacant la seua importància, ja que “es fixa per a tots els Estats membres que participen (és cooperació reforçada i no tots els Estats s'han sumat) un únic marc normatiu de Dret Internacional Privat, de manera que les normes de conflicte siguen les mateixes en tots ells i la solució siga la mateixa”. 

Aquests nous reglaments afecten la competència judicial internacional, a la llei aplicable i a la circulació de documents (reconeixement i execució -també als documents públics-). “I com ocorre amb totes les normes que afecten el Dret Privat, afecten els notaris i si són de Dret Internacional Privat com ocorre amb aquests RR, encara més, sobretot als notaris de la Comunitat Valenciana als quals de forma contínua acudixen estrangers residents o no a Espanya”, va indicar Ubaldo Nieto. 

“Per als notaris, forma part del nostre quefer diari tot el relatiu al règim econòmic matrimonial i la seua determinació i, com a conseqüència d'això a les facultats i drets específics de cada cònjuge respecte al seu patrimoni, bé entre si, bé pel que respecta a tercers”, va puntualitzar Nieto.

En el seu discurs, el censor 1r de la Junta Directiva del Col·legi Notarial de València es va centrar en alguns dels articles dels nous reglaments com l'Art. 22 R 1103/2016: “Els cònjuges o futurs cònjuges podran designar o canviar de comú acord la llei aplicable al seu règim econòmic matrimonial, sempre que hi haja un element de connexió (residència habitual o nacionalitat d'algun d'ells)”. L'Art. 23: “Aquest acord s'expressarà per escrit, datat i signat per tots dos cònjuges”. L'Art. 58 R: “Els documents públics expedits en un Estat membre tindran en un altre Estat membre el mateix valor probatori que en l'Estat membre d'origen, o l'efecte més semblant possible, sempre que això no siga manifestament contrari a l'ordre públic de l'Estat membre de què es tracte”.  O l'Article 319: “Força probatòria dels documents públics: 1. Amb els requisits i en els casos dels articles següents, els documents públics compresos en els números 1r a 6é de l'article 317 faran prova plena del fet, acte o estat de coses que documenten, de la data en què es produïx esta documentació i de la identitat dels fedataris i altres persones que, si escau, intervinguen en ella”.

“A tot jurista dedicat al Dret Privat el concernix aquests reglaments i als notaris més pel control de la legalitat que hem de fer i també ens afecten els notaris quan com a professionals del dret exercim funcions jurisdiccionals com per exemple en el cas d'una escriptura de divorci en la qual s'inclou el conveni regulador en el qual es liquida el règim econòmic-matrimonial”, va afegir.

Per a finalitzar, Ubaldo Nieto va acabar reiterant la felicitació del Col·legi Notarial de València als organitzadors d'aquesta jornada i als autors del llibre que es va presentar en el mateix acte, de l'editorial Tirant lo Blanch, titulat: “Règim econòmic matrimonial i efectes patrimonials de les unions registrades a la Unió Europea. Comentaris als reglaments (UE) núm. 2016/1103 i 2016/1104”, amb la participació de dos notaris, Inmaculada Espiñeira (Santiago de Compostel·la) i Antonio Ripoll (Alacant).

Després de la presentació del llibre, el notari d'Alacant col·laborador del llibre, Antonio Ripoll, va participar en l'última taula redona del dia per a tractar els aspectes formals de l'elecció de llei aplicable al règim econòmic i capítols matrimonials des de la perspectiva notarial. En aquest sentit, Ripoll va començar la seua al·locució explicant als assistents com en la seua notaria atén més assumptes de component estrangers que assumptes sense component internacional i això li dóna lloc a la necessitat d'aplicar unes normes jurídiques que, al seu parer, són cada vegada més complexes.

Així mateix, Antonio Ripoll va explicar als juristes la conveniència d'atorgar capítols matrimonials en tots els casos, ja que eviten tots els problemes relatius a la determinació posterior de regulació i del seu règim econòmic matrimonial relatiu a les disposicions de l'economia del matrimoni, més encara en aquells residents habituals en diferents països de la UE que estan en constant moviment, on “la intervenció d'un notari els donarà seguretat per mitjà de document públic on poder triar la llei de quin Estat aplicar i el seu règim econòmic matrimonial”. Per a ell, és fonamental determinar els aspectes relatius, per exemple, a la residència habitual i és important anticipar les qüestions litigioses, assegurant la seguretat jurídica preventiva, per a evitar els problemes abans que sorgisquen. 

El notari d'Alacant va compartir taula redona amb el catedràtic de Dret Internacional Privat de la Universitat de València, Guillermo Palao (moderador); el catedràtic de Dret Internacional Privat de la Univeristat de València, José Luis Iglesias; el magistrat i president de la Secció 2a de l'Audiència Provincial de Huelva i membre de la REJUE, Francisco José Martín; i del professor ajudant doctor de Dret Internacional Privat de la Universitat de València, Pablo Quinzá.  • Imagenes
Estás viendo del 1 al 9 de 12 registros.  
  • 1
  • 2
Siguiente

Veus relacionades

  • No existeixen veus relacionades