Notícies
Tornar

Dades Estadístiques Notarials de la CV del Tercer Trimestre de 2019

El Col·legi Notarial de València publica les dades estadístiques fins al tercer trimestre de 2019 en matèria de compravenda d'immobles, préstecs hipotecaris, constitució de societats, renúncia d'herències, donacions i testaments en la Comunitat (amb la comparativa del mateix exercici de l'any anterior), així com les escriptures de celebració de matrimoni i escriptures de separació matrimonial o divorci davant notari.

Dades estadístiques notarials Col·legi Notarial de València


Veus relacionades

  • No existeixen veus relacionades