Notícies
Tornar

Comparativa de Dades Estadístiques Notarials Anys 2019-2018

El Col·legi Notarial de València publica les dades estadístiques completes de l'any 2019 en matèria de compravenda d'immobles, préstecs hipotecaris, constitució de societats, renúncia d'herències, donacions i testaments a la Comunitat (amb la comparativa de l'any anterior), així com les escriptures de celebració de matrimoni i escriptures de separació matrimonial o divorci davant notari.

Logotip del Col.legi Notarial de València


Veus relacionades

  • No existeixen veus relacionades