Notícies
Tornar

Instruccions de Direcció General sobre el Servici Notarial en l'Estat d'Alarma

Adjuntem en pdf les Instruccions de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, òrgan del Ministeri de Justícia, sobre la prestació del servici públic notarial davant l'Estat d'Alarma, la primera del 15 de març i les dos últimes del 30 de març

Logotip Ministeri de Justícia


La Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública dicta una nova instrucció, a 30 de març de 2020, després de l'aprovació per part del Govern del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores no per compte propi que no presten servicis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Anteriorment, la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en coordinació amb el Consell General del Notariat, va dictar la Instrucció de 15 de març de 2020 sobre l'adopció de mesures que garantisquen l'adequada prestació del servici públic notarial.

En ella s'exposa que el servici públic notarial és un servici públic d'interés general la prestació del qual ha de quedar garantida en tot el territori nacional. Així mateix establix que excepció feta de supòsits de malaltia i els establits en la legislació notarial, el notari no pot tancar el despatx notarial en tindre caràcter d'oficina pública.

Esta Instrucció assenyala que donades les restriccions a la llibertat deambulatòria establides en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma només serà obligatori atendre aquelles actuacions de caràcter urgent, així com les que determine el Govern.Veus relacionades

  • No existeixen veus relacionades