Notícies
Tornar

Mesures del Consell per a autònoms i ajornament tributs ISD i ITPAJD

Adjuntem en pdf la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per a fer front a l'impacte del Covid-19. Així mateix, adjuntem també la Correcció d'Errors del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, que l'1 d'abril es va publicar en el DOGV, per a solucionar els dubtes interpretatius sobre l'ampliació dels terminis per a la presentació d'autoliquidacions dels impostos sobre Successions i donacions i sobre Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, així com els dels tributs sobre el joc, que hagen finalitzat durant la vigència de l'estat d'alarma

Logotip Diari Oficial de la Generalitat


Veus relacionades

  • No existeixen veus relacionades