Delegación de Alicante
Telèfon: 965927081
Horari:

10:00 a 13:30

Dª. Asunción MOLINA SOCORRO

Telèfon: 965927081
ext. [301]
Fax: 965228770

Dª. Elena CÁNOVAS SOCORRO

Telèfon: 965927081
ext. [302]
Fax: 965228770

Dª. Tania CÁNOVAS SOCORRO

Telèfon: 965927081
ext. [303]
Fax: 965228770

Elige a tu notario