Delegación de Alicante
Telefono: 965927081
Horario:

10:00 a 13:30

Dª. Asunción MOLINA SOCORRO

Teléfono: 965927081
ext. [301]
Fax: 965228770

Dª. Elena CÁNOVAS SOCORRO

Teléfono: 965927081
ext. [302]
Fax: 965228770

Dª. Tania CÁNOVAS SOCORRO

Teléfono: 965927081
ext. [303]
Fax: 965228770

Elige a tu notario