20201030- Decreto Prórroga Cierre Perimetral de la Comunitat Valenciana hasta el 9 de diciembre (noticia pública) - 20201030- Decreto Prórroga Cierre Perimetral de la Comunitat Valenciana hasta el 9 de diciembre (noticia pública) - Colegio Notarial de Valencia

Actualitat

Notícies

Cercador

null 20201030- Decreto Prórroga Cierre Perimetral de la Comunitat Valenciana hasta el 9 de diciembre (noticia pública)

La Generalitat decreta la Pròrroga al Tancament Perimetral de la Comunitat Valenciana fins al 9 de desembre i el confinament a Elda i Petrer 14 dies més

El Diari Oficial de la Generalitat publica el DECRET 18/2020, de 19 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual es prorroga la mesura de restricció d’entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decret 15/2020, de 30 d’octubre, de mesures temporals i excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma, i prorrogada pels Decrets 16/2020, de 5 de novembre, i 17/2020, de 12 de novembre, del president de la Generalitat. En esta ocasió, es restringix l'entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, excepte per a desplaçaments necessaris i adequadament justificats, fins a les 23.59 hores del dia 9 de desembre de 2020. A més, en el Decret de 19 de novembre s'amplia el confinament decretat per la Generalitat el 5 de novembre als municipis d'Elda i Petrer durant un període de catorze dies naturals més, des de les 00:00 hores del dia 21 de novembre de 2020.

20/11/2020

Documents

Descarrega Decreto 18/2020, de 19 de noviembre, de prórroga cierre perimetral de la Comunitat Valenciana hasta el 9 de diciembre_DOGV Decret 18/2020, de 19 de novembre, de pròrroga tancament perimetral de la Comunitat Valenciana fins al 9 de desembre
Descarrega Resumen de la Generalitat con las Medidas aprobadas frente al Covid-19 en la CV hasta el 9 de diciembre_Resum de la Generalitat amb les Mesures aprovades enfront del Covid-19 en la CV fins al 9 de desembre
Descarrega DOGV Decreto 17/2020, de 12 de noviembre, de prórroga cierre perimetral de la Comunitat Valenciana hasta el 20 de noviembre_DOGV Decret 17/2020, de 12 de novembre, de pròrroga tancament perimetral de la Comunitat Valenciana fins al 20 de novembre
Descarrega DOGV Decreto 16/2020, de 5 de noviembre, de prórroga cierre perimetral de la Comunitat Valenciana_DOGV Decret 16/2020, de 5 de novembre, de pròrroga tancament perimetral de la Comunitat Valenciana
Descarrega DOGV DECRETO 15/2020, de 30 de octubre, del president de la Generalitat, Cierre Perimetral de la Comunitat Valenciana_DOGV DECRET 15/2020, de 30 d'octubre, del president de la Generalitat, Tancament Perimetral de la Comunitat Valenciana