20201116- Reelección de Francisco Cantos como Decano del Colegio Notarial para los próximos cuatro años - 20201116- Reelección de Francisco Cantos como Decano del Colegio Notarial para los próximos cuatro años - Colegio Notarial de Valencia

Actualitat

Notícies

Cercador

null 20201116- Reelección de Francisco Cantos como Decano del Colegio Notarial para los próximos cuatro años

Francisco Cantos Viñals, reelegit Degà del Col·legi Notarial quatre anys més

En les eleccions notarials celebrades ahir diumenge, 15 de novembre, Francisco Cantos Viñals ha sigut reelegit degà del Col·legi Notarial per a representar als notaris de la Comunitat Valenciana durant els pròxims quatre anys. També s'han celebrat les eleccions de l'Associació Professional de Notaris del Col·legi Notarial de València, amb l'elecció de José Parra González com a president

Francisco Cantos, reelegit Degà del Col·legi Notarial de València per als pròxims quatre anys
16/11/2020

Francisco Cantos és degà del Col·legi Notarial de València des de 2016. En l'actualitat exercix com a notari de València. És fill i pare de Notario. Va nàixer en Pola de Allande (Astúries) en 1959, es va llicenciar en Dret per la Universitat Central de Barcelona. Va ingressar en el notariat per Moral de Calatrava (Ciudad Real), servint posteriorment les places de Carcaixent i Alzira, exercint de manera ininterrompuda des de 1987 com a notari en la Comunitat Valenciana. Ha sigut Patró Delegat de la Fundació Notarial per a la Mediació i l'Arbitratge de la CV, “Solutio Litis” i des d'ahir, reelegit Degà per quatre anys més amb la seua nova Junta Directiva: 

-    Degà: Francisco Cantos Viñals, notari de València 
-    Vicedegà: Delfín Martínez Pérez, notari d'Alacant 
-    Censor 1r: José Carmelo Llopis Benlloch, notari d'Ayora
-    Censor 2n: José Barrera Blázquez, notari de Teulada 
-    Censor 3r: Gaspar Peral Bernat, notari d'Elx 
-    Censor 4t: Miryam Lacalle Cervera, notari de Requena 
-    Censor 5é: Eva Mª Peiró Fernández-Checa, notari de Viver 
-    Tresorer: José Vicente Malo Concepción, notari de Castelló 
-    Secretari: José María Cid Fernández, notari d'Alboraia 

Així mateix, ahir també es van celebrar les eleccions de l'Associació Professional de Notaris del Col·legi Notarial de València, sent José Parra González, notari de Villanueva de Castellón, elegit president amb el seu Consell Rector:

-    President: José Parra González, notari de Villanueva de Castellón
-    Secretari: Rafael Mestre Gómez, notari de Santa Pola
-    Tresorer: Joaquín Sapena Gotor, notari de Vilafranca
-    Vocal Primer: Ernesto Tarragón Albella, notari de Castelló
-    Vocal Segon: Jorge A. Milz Ramón, notari de València
-    Vocal Tercer: Rafael S. Ferrer Molina, notari d'Alacant
-    Vocal Quart: Francisco Mondaray Pérez, notari de Borriana
-    Vocal Cinqué: Mireia Gil Belenguer, notari d'Algemesí
-    Vocal Sisé: Macarena Tirado Domínguez, notari de Pego

En este nou exercici, l'objectiu del Degà del Col·legi Notarial és continuar potenciant la labor del col·legi per a oferir als seus col·legiats la formació contínua que necessiten, així com continuar intensificant la presència del notariat en els diferents àmbits de la societat, amb proximitat. "Els ciutadans acudixen al notari en moments molt importants de la seua vida, en confiança ens compten coses molt íntimes perquè els assessorem i els garantim la seguretat jurídica que necessiten. Som un servici públic essencial i nostres notaries, observatoris de la realitat del país”, indica Francisco Cantos.

De fet, entre gener i agost d'enguany, els 339 notaris de la Comunitat (46 Castelló, 163 València i 130 Alacant) van autoritzar 387.014 documents. Alguns dels servicis notarials demandats enguany són: les escriptures de compravenda d'immobles (53.474), préstecs hipotecaris (19.898), constitució de societats (5.857), testaments (41.543), donacions (9.942), renúncia d'herències (2.347), escriptura de celebració de matrimoni (226), escriptura de separació matrimonial o divorci davant notari (547), poders generals (8.070), i pòlisses (90.902), entre altres. 

Funció del notari 

El notari és un funcionari públic que exercix en règim professional. Controla la legalitat i és un pilar bàsic del sistema de seguretat jurídica preventiva espanyol. Té el deure d'assessorar imparcialment, interpretar, configurar i autenticar conformement a la llei la voluntat de les parts, que recull en l'escriptura pública. Per això l'Estat atribuix a l'escriptura importants efectes: té valor probatori, executiu i legitimador.

Els notaris a Espanya, més de 2.800, estan repartits geogràficament per tot el territori espanyol, fins i tot en localitats molt xicotetes, amb la finalitat de garantir este servici públic. Els ciutadans tenen el dret de triar al notari que preferisquen. El col·lectiu notarial està organitzat per Col·legis, un per Comunitat Autònoma, que els donen suport en la seua funció i al temps controlen la seua actuació. Els degans d'estos 17 col·legis integren el Consell General del Notariat, que representa al col·lectiu a nivell nacional. Els notaris depenen jeràrquicament de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública del Ministeri de Justícia.
 

Documents

Descarrega Nota de Prensa ELECCIONES Colegio Notarial nov 2020_ Nota de Premsa ELECCIONS Col.legi Notarial nov 2020