20200101- 3T 2019 Datos Estadísticos notariales compraventa inmuebles extranjeros (noticia publica) - Colegio Notarial de Valencia

Actualidad

Noticias

Buscador

null 20200101- 3T 2019 Datos Estadísticos notariales compraventa inmuebles extranjeros (noticia publica)

Tercer Trimestre 2019 Compraventa de viviendas por parte de extranjeros CV

L'Agència Notarial de Certificació, Ancert, publica les estadístiques fins al tercer trimestre de 2019 sobre compravenda d'immobles per part d'estrangers a la Comunitat Valenciana, amb dades per nacionalitats i províncies, així com per municipis més turístics, dades consolidades al 98,34%

Datos estadísticos notariales compraventa de inmuebles por parte de extranjeros en la CV
01/01/2020

Documentos

Descargar Tercer Trimestre 2019 Estadística Vivienda a Extranjeros en Alicante / Tercer Trimestre 2019 Estadística Vivenda a Estragers a Alacant
Descargar Tercer Trimestre 2019 Estadística Vivienda a Extranjeros en Castellón / Tercer Trimestre 2019 Estadística Vivenda a Estragers a Castelló
Descargar Tercer Trimestre 2019 Estadística Vivienda a Extranjeros en Valencia / Tercer Trimestre 2019 Estadística Vivenda a Estragers a València
Descargar Tercer Trimestre 2019 Estadística vivienda extranjeros Alicante por municipios / Tercer Trimestre 2019 Estadística vivenda estrangers Alacant per municipis
Descargar Tercer Trimestre 2019 Estadística vivienda extranjeros Castellón por municipios / Tercer Trimestre 2019 Estadística vivenda estrangers Castelló per municipis
Descargar Tercer Trimestre 2019 Estadística vivienda extranjeros Valencia por municipios / Tercer Trimestre 2019 Estadística vivenda estrangers València per municipis
Descargar Tercer Trimestre 2019 Estadística Inmuebles comprados por británicos en Alicante / Tercer Trimestre 2019 Estadística Immobles comprats per britànics a Alacant
Descargar Tercer Trimestre 2019 Estadística Inmuebles comprados por británicos en Castellón / Tercer Trimestre 2019 Estadística Immobles comprats per britànics a Castelló
Descargar Tercer Trimestre 2019 Estadística Inmuebles comprados por británicos en Valencia / Tercer Trimestre 2019 Estadística Immobles comprats per britànics a València