INV@ - Colegio Notarial de Valencia

El Col·legi

INV@

Benvingut a l'INV@, Institut d'Informàtica Notarial de València.

 

L'INV@, és una secció del Col·legi Notarial de València, la funció de la qual és promoure, impulsar i coordinar l'ús de les aplicacions informàtiques per part de les Notaries de l'àmbit del Col·legi valencià, així com l'ús de les tecnologies de la informació i xarxes socials per part de la institució col·legial.

La utilització de les noves tecnologies per part del Notariat han suposats una millora evident en la seguretat jurídica preventiva.

L'evolució constant de les aplicacions informàtiques i les tecnologies de la informació exigix una adaptació constant per part de les oficines notarials. Per a facilitar esta adaptació, en col·laboració amb l'Agència Notarial de Certificació (ANCERT) , naix el INV@, el servici del qual va dirigit pròpiament als Notaris, sense perjuí que en el desenrotllament de la seua activitat, mantinga les relacions i acords necessaris amb les distintes administracions públiques i qualssevol persones o ens privats.

 

Servici d'assistència a col·legiats

 

De la necessitat indicada d'actualització constant per part de les notaries i de facilitar l'ús i implantació de les distintes aplicacions corporatives existents, sorgix un dels objectius fonamentals del INV@: donar suport als notaris valencians en el camp de la informàtica i de les comunicacions amb terceres parts. Per esta raó, el INV@ com a comissió encarregada per Col·legi Notarial de València, per a donar suport als seus col·legiats en temes relatius a les noves tecnologies, ha posat en funcionament un servici d'atenció als usuaris.

Per a posar-se en contacte amb este servici d'atenció informàtic, poden fer-ho bé via telefònica, tant a través del telèfon del Col·legi Notarial de València (963.51.25.85), com del telèfon del Dpto. d'Informàtica del Col·legi (963.51.22.62), o del fax del Col·legi (963.51.65.53), o bé via correu electrònic enviant els missatges a l'adreça informatica@cnotarial-valencia.com.