Servei de traduccions - Colegio Notarial de Valencia

Serveis

Servei de traduccions

El Servici de Traduccions del Col·legi és exclusiu per a Notaries. Porta més de catorze anys oferint als notaris espanyols tant traduccions jurades (amb caràcter oficial, per a documentació que ha de produir efectes en un país diferent del que es va expedir) com no jurades (amb caràcter informatiu, fonamentalment per a atorgants estrangers).

Els usuaris poden sol·licitar en la seua notaria habitual la seua escriptura en algun dels idiomes disponibles:

  • anglés,
  • alemany,
  • francés,
  • italià,
  • romanés i
  • portugués.

Per a altres idiomes, consultar: traducciones@cnotarial-valencia.com.