Presentació - Colegio Notarial de Valencia

El Col·legi

El Col·legi Notarial de València

Encara que les primeres disposicions sobre Notaris valencians coincidixen pràcticament amb la conquista del Regne (1.238), el Col·legi Notarial de València es troba documentat de forma ininterrompuda des de 1.283, sent en conseqüència el més antic d'Espanya. El seu àmbit territorial és coincident amb el de la Comunitat Valenciana.

L'actual seu col·legial, en el carrer Pascual i Genís, 21, va ser edificada en 1.883 sobre un solar adquirit a este efecte, i s'ha mantingut amb tal caràcter des de llavors.

En 1.999, es va escometre una reforma integral, que respectant íntegrament la fatxada i la joia arquitectònica que representa la sala d'actes, va alçar una nova estructura amb la consegüent nova configuració de la resta de l'edificació.

En l'actualitat la planta baixa, a més del rebedor i la consergeria, es troba dividida en tres sectors. El central conté l'antic saló d'actes, intocat des de 1.883. A la seua esquerra entrant es troba el nou, de caràcter funcional; a la seua dreta la nova biblioteca, que custodia quasi onze mil toms.

La planta noble conté l'antiga biblioteca, hui dedicada a sala de reunions, a més del despatx del Degà, la sala de juntes i una galeria perifèrica a l'escala del saló d'actes. En la planta segona radiquen les oficines del Col·legi, en la quarta les instal·lacions de l'Acadèmia d'opositors, i a la Fundació Notarial per a la mediació i l'arbitratge SOLUTIO LITIS, destinant-se la tercera i quinta a arxiu de documentació, coronada l'última per la vivenda del conserge i les dos torretes que rematen la construcció.

En la ciutat d'Alcásser radiquen l'arxiu de protocols, en el carrer Dels Seders s/n, des del qual s'expedixen les còpies dels toms en ell depositats, i l'arxiu procedent de l'antic Col·legi de Corredors; existint a més locals, per a Delegació col·legial, a Alacant, carrer Bailén, núm. 25, i a Castelló, plaça del Reial, núm. 35.