SAU - Colegio Notarial de Valencia

SAU (Servici d'Atenció a l'Usuari)

El Col·legi Notarial de València ha desenrotllat un servici el fi del qual és atendre personal i immediatament per mitjà d'un Notari de reconegut prestigi la resolució de dubtes o conflictes que puguen plantejar-se entre consumidors i notaris.

L'àmbit de competència del dit servici comprén des del dubte que haja pogut sorgir sobre una determinada factura a un tracte desconsiderat.

D'esta manera el client de les Notaries de la Comunitat València obté una primera instància de reclamació personal, imparcial i gratuïta, sense perjuí que això no implique desistiment o renúncia a fer valdre els seus drets en la via administrativa o judicial que legalment té reconeguda.

València:

  • El telèfon del Servici d'Atenció a l'Usuari és 96.351.25.85 ext. 204.
  • El Correu electrònic és sau.valencia@cnotarial-valencia.com
  • L'horari d'atenció al públic és els dijous de 11:00 a 13:30, amb la sol·licitud prèvia telefònica de cita.

Alacant:

  • El telèfon del Servici d'Atenció a l'Usuari és 96.592.70.81.
  • El Correu electrònic és sau.alicante@cnotarial-valencia.com
  • L'horari d'atenció al públic és els dimecres de 11:00 a 13:00, amb la sol·licitud prèvia telefònica de cita.