Organització - Colegio Notarial de Valencia

El Col·legi

Organització

El Col·legi Notarial de València és una Corporació de Dret públic, subordinada jeràrquicament al Ministre de Justícia i a la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

El Col·legi té una doble dimensió:

D'una banda, de cara als seus col·legiats, la seua fi essencial és l'ordenació de l'exercici de la professió pels notaris en ell integrats, la defensa dels seus interessos professionals i el compliment de la funció social que al notari correspon. El Col·legi organitza activitats i servicis comuns d'interés per als col·legiats.

El Col·legi està organitzat entorn de dos òrgans fonamentals:

- La Junta General, òrgan deliberant en el qual s'integren tots els notaris del Col·legi

- La Junta Directiva, òrgan de direcció, integrat per nou membres triats periòdicament per termini de quatre anys.

D'altra banda, de cara al públic, el Col·legi presta també servicis als ciutadans. Els més importants són els següents:

  • Arxiu General de Protocols
  • Servici d'Atenció a Usuaris
  • Legalització i Postil·la de documents

 

El Col·legi Notarial de València es troba documentat de forma ininterrompuda des de 1.283, sent en conseqüència el més antic d'Espanya